Your cart

Výherci prvních třech nejlepších příspěvků

Blahopřejeme vítězům prvních třech nejlepších příspěvků:

1. místo: Mgr. Tamara Michalčíková s příspěvkem Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie

Cena za 1. místo: Fitbit Charge 3

2. místo: Bc. Zdeňka Doležalová s příspěvkem Telemonitoring pacientů s mechanickou srdeční podporou LVAD

Cena za 2. místo: Xiaomi Miband 4 + SanDisk 128 GB


 

 

3. místo: Kamila Lepková, M.Sc. s příspěvkem Detekce zóny nástupu epileptických záchvatů pomocí intrakraniálního elektrofyziologického monitorování s využitím konvolučních neuronových sítí

Cenaza 3. místo: Xiaomi Miband 4

 

Instrukce pro vytvoření abstraktu

Abstrakt výzkumné práce by měl poskytnout stručný popis cílů výzkumu, metodologie, shrnutí výsledků a závěr. Neuvádějte prosím žádné tabulky, bibliografie ani poznámky pod čarou.

Abstrakt by měl být v českém jazyce, maximálně 400 slov.

Detailní instrukce pro formu abstraktu jsou uvedené ve vzoru abstraktu přiloženém níže na této stránce. Prosíme, vyplňujte abstrakta přesně podle tohoto vzoru! Vyplněný dokument pak uploadujte ve formátu .docx skrze registrační formulář.