Your cart

Instrukce pro vytvoření abstraktu

Abstrakt výzkumné práce by měl poskytnout stručný popis cílů výzkumu, metodologie, shrnutí výsledků a závěr. Neuvádějte prosím žádné tabulky, bibliografie ani poznámky pod čarou.

Abstrakt by měl být v českém jazyce, maximálně 400 slov.

Detailní instrukce pro formu abstraktu jsou uvedené ve vzoru abstraktu přiloženém níže na této stránce. Prosíme, vyplňujte abstrakta přesně podle tohoto vzoru! Vyplněný dokument pak uploadujte ve formátu .docx skrze registrační formulář.