Your cart

Videozáznam konference, 19. 5. 2021

———————————————————————————————————-

 

Drazí kolegové,

srdečně děkujeme všem účastníkům 1. ročníku studentské vědecké konference s tématem Telemonitorace chronických onemocnění. Děkujeme také všem aktivním účastníkům za představení jejich zajímavých projektů.

Blahopřejeme také vítězům prvních třech nejlepších příspěvků:

1. místo: Mgr. Tamara Michalčíková s příspěvkem Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie

2. místo: Bc. Zdeňka Doležalová s příspěvkem Telemonitoring pacientů s mechanickou srdeční podporou LVAD

3. místo: Kamila Lepková, M.Sc. s příspěvkem Detekce zóny nástupu epileptických záchvatů pomocí intrakraniálního elektrofyziologického monitorování s využitím konvolučních neuronových sítí

Věříme, že se v příštím roce shromáždíme v ještě hojnějším počtu a s minimálně tak pestrým programem, jako v letošním roce.

Všechna přijatá abstrakta budou v brzké době publikována v elektronickém sborníku a vyvěšena na těchto webových stránkách.

Děkujeme také všem spolupořadatelům, kterými je CPS 1. lékařské fakulty UK, Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK a Institut zdravotně-sociálních služeb z. ú.

Konference byla podpořena grantem SVK 54/21/F7.

Partneři: